ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat! Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen fontosnak tartjuk a GDPR (2016/679. sz. Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak megfelelést. Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt mint honlapunk látogatóját és szolgáltatásaink esetleges megrendelőjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről.

 

Adatkezelési alapelvek

 

 • A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan mindig érvényre juttatjuk a jogszerűség, tisztességesség és átláthatóság alapelveit;

 • az Ön személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és nem használjuk fel azokat Ön által jóvá nem hagyott, jogszabály által elő nem írt, vagy jogos érdekünk alá nem tartozó célokra, vagy ezen célokkal össze nem egyeztethető módon;

 • érvényesítjük az adatminimalizáció elvét, azaz csak megfelelő és releváns adatokat gyűjtünk, amelyek legalább szükségesek a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlat kidolgozásához, illetve kollégáinkhoz való irányításához.

 • Biztosítjuk a gyűjtött személyes adatok naprakészségét és pontosságát, ésszerűen elvárható mértékben.

 • A személyes adatok tárolásával kapcsolatosan biztosítjuk, hogy a szolgáltatásaink befejezését követően korlátozzuk a hozzáférést a személyes adatokhoz, amíg azok törölhetővé nem válnak az adatmegőrzési szabályaink szerint.

 • Az adatbiztonságot megfelelő technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosítjuk, így megelőzve az adatvédelmi incidenseket.

 

Az adatkezelést a következő jogalapokra támaszkodva végezzük

 

 • Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), amit a honlapunkon található űrlap kitöltésével (e-mail címe megadásával) vagy az adatkezelő által szervezett kiállításokon elhelyezett kérdőívek kitöltésével (e-mail címe megadásával) és a honlapon a klikkelhető doboz bejelölésével, papíralapú adatkezelés esetén pedig a kérdőív aláírásával ad meg, illetve Facebook oldalunk esetén az oldal követésével vagy kedvelésével ad meg. Szintén hozzájárulásával kezeljük az adatait, ha felveszi velünk a kapcsolatot bármely rendelkezésre álló elérhetőségen. Hozzájárulása magában foglalja az USA-ban letelepedett adatfeldolgozónk részére történő e-mail cím továbbítást is. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ez esetben elképzelhető, hogy nem tudjuk a szolgáltatásainkat Önnek a továbbiakban nyújtani. A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatait haladéktalanul töröljük.

 

Adatkezelő adatai

Székhely: JVS Group Magyarország Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Levelezési cím: 2724 Újlengyel, Dózsa György u. 11.

Telefonszám: +36 70 / 606 4148

E-mail cím: info@jvsgroup.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-186542

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

 

cím:

telefonszám

e-mail:

Az adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozó:

The Rocket Science Group, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

Közös adatkezelő a Facebookon kezelt adatok tekintetében:

Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia, USA

 

A kezelt személyes adatok köre: 

Tevékenység és adatkezelési célJogalapKezelt adatokIdőtartam

E-mail üzenetek (hírlevél) 

 

Cél: kapcsolattartás a rendezvényeinkkel kapcsolatosan

hozzájáruláse-mail címleiratkozásigFacebook oldal működtetése 

 

Cél: marketing és kapcsolattartás

hozzájárulásnév, Facebook felhasználónévleiratkozásig

 

 

Honlapunk sütikezelési szabályai

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) webelemzési és remarketing szolgáltatásai. Ezek a szolgáltatások sütiket használnak, hogy lehetővé tegyék a weboldal üzemeltetője részére, hogy elemezze, hogy hogyan használják a felhasználók az oldalt és hatékonyan hirdethessen. A süti által az Ön weboldal használatával kapcsolatban generált adatok általában továbbításra kerülnek a Google USA-ban lévő szerverére és ott tárolják azokat. A Google ezt megelőzően lerövidíti az IP címet az Európai Unió Tagállamaiban és más, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes országokban. Csak kivételes esetekben kerül továbbításra a teljes IP cím az USA-ban lévő Google szerverre és kerül ott lerövidítésre. A böngészője által továbbított IP cím a Google Analytics tekintetében nem kerül összekapcsolásra más Google adattal. A Google Analytics tárolt sütijei automatikusan törlésre kerülnek 14 hónap elteltével.

 

A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további tájékoztatásért, kérjük, látogassa meg a https://www.google.com/analytics/terms/gb.html és a https://policies.google.com/?hl=en oldalakat!

 

A Google analytics deaktiválásához, kattintson a következő linkre, hogy letöltse és telepítse a következő böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti beállításokat, amennyiben le kívánja tiltani ezeket a szolgáltatásokat, minden böngészőjében meg kell tennie. A böngészők „súgó” menüpontja részletes tájékoztatást ad a sütikről.

 

Típus

rendszer sütik nem igényela webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálhonlap működésének biztosításaböngésző session vége

nyomkövető süti igényelszemélyre szabáshozÖn beállításainak megjegyezése

 

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

 

….. nap

nyomkövető süti (harmadik féltől származó)   

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment lea weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 

 

 

…. perc

 

A sütik letilthatók a fentiek szerint, azonban ez esetben hibák léphetnek fel a weboldal működésével kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatosan semmilyen felelősséget nem vállalunk.

 

További tudnivalók az adatkezeléssel kapcsolatosan

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az űrlap kitöltésével, illetve a Facebookon történt követéssel. Kérjük, hogy biztosítsa, hogy valódi, helyes és pontos adatokat adjon meg. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat ellehetetlenítheti a szolgáltatásainkat.

Az adatvédelmi hozzájárulása bármikor visszavonható az Adatkezelő fenti elérhetőségeire küldött e-mailes vagy postai üzenettel, illetve Facebook leiratkozással. A hozzájárulás visszavonásának feldolgozása technikai okokból ésszerű időt vehet igénybe, ezért ha ezen türelmi időszak alatt hírlevelet kapna, úgy elnézését kérjük, de a kérelme bizonyosan feldolgozás alatt van.

A személyes adatait kizárólag jogszabályban meghatározottak szerint továbbítjuk, adatfeldolgozóinkra pedig szigorú szerződéses feltételek vonatkoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatokat kizárólag a feladataik céljára használják, így harmadik országban letelepedett adatfeldolgozónkkal az EU általános szerződési feltételeinek megfelelő adatfeldolgozási szerződést kötöttünk, amely garantálja a személyes adatok EU-s szabályoknak megfelelő kezelését.

Magyarországon kívülre alapvetően nem továbbítunk adatokat, a The Rocket Science Group nevű adatfeldolgozónk által nyújtott szolgáltatáshoz szükségeseken túl.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok megkereshetnek bennünket személyes adataival kapcsolatosan, abban az esetben adatokat kell szolgáltatnunk a hivatalos eljárások céljára, azonban igyekszünk az adatközlést az elégségesre korlátozni.

Közreműködőink és munkavállalóink, valamint az adatfeldolgozók közreműködői és munkavállalói jogosultak a személyes adatait megismerni. Minden ilyen pozíciót betöltő személy titoktartás terhe mellett látja el feladatait.

 

Adatbiztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a részünkre megadott adatokat és ezekkel az intézkedésekkel megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve az adatok elvesztését.

Szervezeti intézkedések keretében a kivételesen papíron tárolt személyes adatokat elzárva tartjuk.

Az elektronikus adatbiztonság és technikai intézkedések vonatkozásában biztosítjuk a weblaphoz és így a személyes adatokhoz való hozzáférés jelszóvédelmét (legalább rendszeresen változatott, erős jelszavakkal) és vírusirtó szoftvereket használunk. Mindazonáltal, az internetes adattovábbítás jellegéből fakadóan nem garantálható mindenre kiterjedő és incidensmentességet biztosító megoldás, azonban mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legmagasabb szintű adatvédelmet garantáljuk ügyfeleink részére, azonban a weblapunkon keresztül történő adattovábbítással kapcsolatos felelősséget kizárjuk a lehető legszélesebb körben.

 1. Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult az adatkezeléssel kapcsolatosan

 • tájékoztatást kérni, hozzáférni az Önről kezelt adatokhoz

 • kérni az kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

 • tiltakozni az adatkezelés ellen és kérni az adatai törlését vagy az adatkezelés korlátozását (a jogszabályi előírásokon vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés kivételével),

 • adathordozhatósághoz való jogát gyakorolni, ha az alkalmazandó,

 • bíróság előtt pert indítani adatvédelmi személyiségi jogai megsértése miatt vagy

 • a felügyelő hatóságnál panaszt tenni (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

A jelen jogosultságaival kapcsolatosan a GDPR 15-22. cikkei nyújtanak részletes felvilágosítást.

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben kéri, tájékoztatást adunk a következőkről:

 • általunk kezelt adatairól,

 • az adatok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

 • az adatkezelés időtartamáról, vagy amennyiben ez nincs konkrétan meghatározva, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A benyújtástól számított 1 hónapon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha ismételt tájékoztatáskérésről van szó az adott éven, azonos adatkezelés tekintetében.

A személyes adatok helyesbítéséről, az adatkezelés korlátozásáról és az adatok törléséről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akik kezelik az adatokat.

Ha az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem alapos, úgy a 1 hónapon belül olyan módon tájékoztatjuk az elutasításunk indokairól és a jogorvoslati lehetőségekről, amely módon Ön megkeresett minket.

Az adatkezelése elleni tiltakozást 1 hónapon belül megvizsgáljuk és döntésünket írásban közöljük, amely a kérelem megalapozottsága esetén az adatok törléséhez vagy az adatkezelés korlátozásához vezethet, illetve ez kihatással van a további adatfelvételre és adattovábbításra is, és értesítjük erről a személyes adatokat kezelő más szervezeteket is, hogy eljárjanak a változás érvényesítése érdekében.

A kérés nem teljesíthető, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön ezzel a döntéssel nem ért egyet, vagy a válaszadási határidő elmulasztása esetén a döntés közlését vagy a határidőnk utolsó napját követő naptól számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, de megindítható az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is.

Mindazonáltal arra bíztatjuk, hogy mielőtt hatóságokhoz fordulna, keressen meg bennünket az ügy mihamarabbi békés rendezése érdekében!

 1. Irányadó jogszabályok

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot az Adatkezelési tájékoztatónk módosítására, amelyről az érintetteket e-mailen, kellő időben tájékoztatjuk.